"Pozor nepřehlédněte - Aktuální informační okénko pro návštěvníky Našeho muzea"


Fotogalerie - (pro zobrazení klikněte na obrázky)

Něco z historie výtopna Nepomuk historie panel HO panel TT panel HO


Zpráva

Vážení přátelé a příznivci!

Tímto víkendem z největšího letošního úsilí zakončujeme nejnáročnější opravu výtopny NEPOMUK 2023, kterou byla rekonstrukce střechy, která mne opravdu již poznamenala, jelikož se opravy nesly ve znamení neblahých událostí, kdy nám několik nepřejících lidí zde zatápělo, jak jen to šlo. Přesto jsme se pokoušeli opravy řešit za pomoci ochotných přátel a často i svépomocí i když jsme si mnohdy sáhli až na dno sil a nakonec se akce podařila dotáhnout až na maličkosti do téměř nového stavu. Dovolím si na úvod se zmínit o prvotní práci na střeše, kterou byla výměna komínů. Nejprve jsme všechny komíny opatrně odstranili, jelikož na výtopně již hrozili volným pádem, kdy bylo v nich již několik velkých trhlin. Za pomoci kolegy ze spolku, který nám ochotně vystavěl s mým kolegou komíny do dnešního nového stavu se tato část obešla naprosto bez problémů. Ty nás začaly provázet až na počátku samotné opravy střechy, kdy začaly potíže vůbec sehnat řemeslníky, kteří nám předkládali nabídky povětšinou v astronomických sumách, kdy už jsem nedoufal, že budu schopen ustát a dodržet daný slib, že se nám podaří alespoň obnovit střechu na výtopně, aby nám do ní již nezatékalo. Jen mi je líto, že nás řada řemeslníků v blízkém okolí nechala na holičkách a že nám nakonec vypomohli řemeslníci z většího okolí, kteří nebyli ovlivńováni nepřejícností někoho vlivného, který si nepřál, abychom očividně uspěli, ale nakonec se našli i jedinci, kteří nám přes tyto potíže stejně pomohli, alespoň po chvílích, ale bude to ještě evidentně trnitá cesta, než výtopna bude uvedena do uspokojivého stavu. Jak jsem již napsal, sáhli jsme si s rekonstrukcí střechy až na úplné dno, jelikož práce se vykonávaly povětšinou až v desetimetrové výšce a po postupném odkrytí střechy jsme zjistili, že záklop je již značně poškozený hnilobou od zatékající vody, takže jsme museli přistoupit nakonec k celkové výměně prken na střeše. Také nebylo lehké opatřit daný materiál a neslo to spolu problémy zajistit vše, aby se mohlo zdárně pokračovat bez větších průtahů. Navíc střecha výtopny se skládá z několika lichoběžníkových segmentů a tak práce byly započaty na jižní straně, která byla v nejhorším stavu právě kvůli souběhu těchto částí střechy, kdy byly velmi nedbale svedeny do tzv.vnitřních úžlabí, ale tak nešťastně, že při větších deštích docházelo k velkému zatékání vody do všech částí výtopny, což zapříčinilo tak neblahý stav nejen střešní konstrukce výtopny. Bylo potřeba nakonec celkově vyměnit cca 12 hranolů a cca 12m3 prken. Největší problémy však k naší smůle přišly až při opravě posledního segmentu severní strany, kdy nás nakonec opustil nečekaně jeden z hlavních pomocníků a také zde bylo objeveno největší poškození střešní konstrukce, která byla způsobena nevhodným umístěním elektrického sloupku na okraji střechy výtopny, která byla mimo osu vedení a to způsobovalo pnutí ve střešní konstrukci a následné poškození a vzniku trhlin ve střeše. Také na okraji východního štítu došlo k celkovému odhnití několika kleštin, ale nejvíce byla zasažena pozednice, takže musela být tato část znovu vyměněna za novou a zde se tesaři velmi vyznamenali, kdy nám střechu v této části nově nahradili do posledních detailů. Nemalou zásluhu zde měl i kolega , který nám v nouzi největší přijel na pomoc s plošinou. Poté se nám naskytla možnost, že k nám přijel zájemce o silo s úmyslem, že by mohlo nadále sloužit na jiném místě, což jsme uvítali a dohodli se na jeho likvidaci a převozu na nové místo. Akce se konala 30 září 2023 po celý den a i tak to stálo za to, kdy se k nám sjela málo vídaná technika a nakonec se podařilo zdárně a bez škod odstranit a převézt silo na nové působiště. Pro nás by jen samotná likvidace sila byla prodělečná a tak jsem rád, že se akce zdařila včetně odstranění technického potrubí nad truhlárnou a i strojovny odsávání, takže nám to konečně zlepšilo celkový pohled bez orezlého potrubí a sila bez užitku. Do dnešního dne si vychutnávám nový nerušený pohled. Tak první etapa je snad již zdárně za námi i když si vybrala své, kdy jsme vyčerpali veškeré úspory, čehož ale nijak nelituji. Jsem rád, že se nakonec nám podařilo střechu výtopny opravit, ale nakonec vyšlo ještě opravit i střechu truhlárny a konečně se podařil i záměr přesunutí sila na nové působiště a odstranění rušivého potrubí nad budovou truhlárny. Chci tímto poděkovat i všem, kteří nám ve chvílích nouze přispěchali na pomoc a vážím si jejich pomoci. Ale musím se přiznat, že i když jsme prvně uspěli, tak to není dosud důvod k oslavám, jelikož si pokorně uvědomuji, že cesta je teprve k uvedení výtopny do uspokojivého stavu ještě hodně a hodně daleko a bude potřeba ještě mnoho úsilí než se tak stane. Zvláště, když jsme již vyčerpali své finanční možnosti, tak vzhlížím do budoucna trochu s obavami vzhledem k situaci, zda se to povede, nebo bude potřeba výtopnu na dlouhé roky "zakonzervovat" než se podaří opatřit nějaké finančí prostředky na další opravy. Bohužel nejvíce mne mrzí, že nám krize odčerpala nemalé prostředky, které by nám jinak vymezili lepší start a umožnili by nám více oprav. Chtěli jsme původně ještě vyměnit okna a dveře a provést změnu vytápění, ale dnešní stav nám dovolil alespoň to nejdůležitější, aby do obou budov nezatékalo. Nyní čekáme na poslední finanční zátěž a to za řádnou likvidaci střešní krytiny, která nám zakončí nemile finanční rozpočet. Také nemalé prostředky byly vynaloženy na dopravu, ale v konečném součtu se nepotvrdily prognózy některých řemeslníků, že to za ty své prostředky "NIKDY" neuděláme. Chci s pokorou poprosit nadále o přízeň v našem úsilí. Dali jsme sami přednost před pohodlným dožitím v rodinném domku, abychom mohli zachránit tuto výtopnu před likvidací, což nám mnozí nyní vyčítají, že jsme se do toho neměli již pouštět. To mi občas sráží nadšení, ale já jsem celý život byl zvyklý stavět -ne bourat!

S pozdravem Jaroslav Navrátil - výtopna Nepomuk
U v i d í t e

 

po opětovné instalaci funkční kolejiště TT o ploše 24,5 m2, v měřítku 1:120, rozchod kolejí 12 mm, druhé největší v České republice-TT. V kolejišti je umístněno 90 lokomotiv a 170 vozů, model lanové dráhy, 195 m kolejí, 105 výhybek.

 

-železniční stanici Nepomuk z období let 1900-1958 s dobovými vozidly a budovami, včetně ruční točny a zbrojení parních lokomotiv, které se již nedochovalo.


V ý s t a v u

 

historických předmětů ze skutečné železnice. Zde vystavujeme řadu železničních uniforem, petrolejové lampy, cedule, jízdenky (cca 70000 ks), razítka, průkazky, dobové listiny, nákladní listy, trubky a předpisy. Vitríny s modely mašinek a vagónů.

 


V   s o u č a s t n o s t i

 

začali jsme montáž panelu TT

započala první etepa, oprava komínů, výměny prken a střešní krytiny na výtopně.

Dokončena výměnu prken, pokládku střešní krytiny a okapů na vnitřní straně budovy.

Dokončena pokládka střešní krytiny na vnější straně budovy a nátěr střechy na truhlárně. 

A d r e s a   e x p o z i c e:

 

Jaroslav Navrátil

Rožmitálská 63, Dvorec

335 03 Nepomuk

mob: 773 580 187

e-mail: vytopna.nepomuk@seznam.cz

 

 

 

 

 


S p o l e k   V ý t o p n a   N e p m u k

 

IČO: 19368941

Jaroslav Navrátil

Rožmitálská 63, Dvorec,

335 03 Nepomuk

č. účtu 326003172/0300

 

 


J a k  N á s   n a j d e t e

 

 

G P S   L o c :

49.5006575N,,

13.6086669E

 

  
Telefon    773 580 187


Aktuality - upoutávky

24.4.2023 jsme založili Spolek Výtopna Nepomuk

V červenci roku 2023 jsme započali s rekonstrukcí střechy na výtopně.

V červnu roku 2022 jsme od Českých drah zakoupili oběkt výtopny u nádraží ve Dvorci u Nepomuku a přestěhovali se do nových prostor.

Dne 2.5.2021 jsme přidali výzvu na Konkurz

Dne 30.9.22 jsme oslavili 24 let provozu modelové železnice TT

Dne 28.12.2011 jsme zaparkovaly naše webové stránky na servr Freehosting Endora

 

Klip Mikroregion Nepomucko

Nepomuk - město muzeí i zábavy

 


Odkazy

Nepomuk.cz – oficiální web města Nepomuk

České dráhy

Napsali o Nás